สถาบันกวดวิชาวิชั่นเซ็นเตอร์ สตรีวิทยา 2
( Vision Center SW2 )

"

ผู้อำนวยการสถาบัน

นายวรภัทร ผลเจริญ

อดีตอาจารย์หมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา๒

ผลงานการสอบเข้า ปีการศึกษา2563

เด็กหญิงอนัญญา ตันตราภรณ์ (แพม)

จากโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

สอบห้องเรียนพิเศษ ( Ep.) โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ได้คะแนนข้อเขียนลำดับที่ 1 น้องแพมมาเรียนที่วิชั่นฯตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 4

เด็กชายภัทรวีร์ ปากาเสรี
(บอนด์)

จากโรงเรียนเลิศหล้าสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ (Ep.) โรงเรียนสตรีวิทยา๒

จากโรงเรียนเลิศหล้าสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ (Ep.) โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ได้ลำดับที่ 1 น้องบอนด์มาเรียนที่วิชั่นฯ ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 5

เด็กหญิงสิริกัลยา วงศ์วิวัฒน์
(นาตาลี)

จากโรงเรียนอรรถมิตร

สอบได้ห้องเรียนพิเศษ Gif. วิทย์คณิต โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ได้ลำดับที่ 1 น้องนาตาลี มาเรียนที่วิชั่นฯ ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 4

ผลงานการสอบเข้า

ปีการศึกษา 2563 สอบห้องเรียนพิเศษ Ep.และ Gif. ได้ 51 คน ปีการศึกษา 2564 สอบได้ 74 คน

ผลงานการสอบเข้าย้อนหลัง

ประกาศจากสถาบัน​

Gallery

Link ต่างๆ ทางการศึกษา

ต้องการสมัครเรียนกับ
สถาบันกวดวิชาของเรา